Antoni Marquès
2009 Galeria Cànem, "Tema amb Variacions", Castelló.
2023 Antoni Marquès